Als u in behandeling bent bij de specialistische GGZ, kunt u uw behandelaar vragen welke mogelijkheden er op het gebied van sport en bewegen, werk, scholing en vrijetijdsbesteding zijn.

U kunt bij Actenz terecht als u in behandeling bent bij de basis GGZ (bijvoorbeeld bij Prezens), bij de huisarts (bijvoorbeeld bij een praktijk ondersteuner huisartsen) of als u woont in een van de gemeenten waar wij zorg bieden.

Actenz biedt individuele begeleiding en ondersteuning en diverse activiteiten op het gebied van werk, scholing, sport en bewegen, sociale contacten en vrijetijdsbesteding.