Opdrachtgevers

Werkwijze

 1. Gezamenlijke visie of kernboodschap bepalen vanuit cliëntenperspectief
  In een eerste oriënterend gesprek bepalen we een gezamenlijke visie. Wat zijn de wensen van de opdrachtgever? Wat is onze gemeenschappelijke factor? Wat zijn de prioriteiten? Wat zijn de doelgroepen? Wat hebben die nodig?

 2. Succes- of kwaliteitscriteria formuleren
  Op basis van de visie worden de succescriteria of kwaliteitscriteria voor de begeleiding geformuleerd. Waar moet deze ondersteuning aan voldoen? Hoe lang is de looptijd van het traject? Hoe zou het aanbod eruit kunnen zien? Hoe kan dit voor de cliënten gerealiseerd worden? Wat willen we exact bereiken?

 3. Het plan ontwikkelen en uitrollen
  Samen met de opdrachtgever wordt er een concreet plan, advies, traject of een activiteit ontwikkeld. Hierin worden de randvoorwaarden en de verschillende rollen, taken en verantwoordelijkheden van alle betrokkenen bepaald en vastgelegd.

  Ook bij de uitvoering van het plan werken we nauw samen met de opdrachtgever en maken we gebruik van elkaars expertise, netwerk en activiteiten.

 4. Evalueren en bijsturen
  Tussentijds wordt er geëvalueerd waarbij de focus ligt op het bewaken van de voortgang. Er wordt gekeken of de gemaakte afspraken worden nagekomen en of de doelstellingen worden behaald. Daar waar zich knelpunten voordoen, wordt ondersteund, geadviseerd en bijgestuurd.

 5. Initiëren van vervolgactiviteiten
  Voor veel activiteiten/trajecten liggen vervolginitiatieven voor de hand. Actenz is een voorstander van het delen en (verder) ontwikkelen van kennis, beleid en methodieken. Zo kunnen waardevolle ervaringen en projecten elders in het land uitgerold worden.

Op de pagina  Praktijkvoorbeelden  vindt u een greep uit toonaangevende projecten van Actenz in opdracht van - en in samenwerking met - diverse maatschappelijke partners.

printen