Wmo-projecten

In een aantal gemeenten en stadsdelen is Actenz sinds 2006 betrokken bij het organiseren en uitvoeren van wijkgerichte projecten. Een deel van deze projecten is samen met de gemeenten en stadsdelen ontwikkeld en wordt gesubsidieerd met Wmo-gelden.

Met de invoering van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) krijgen gemeenten de verantwoordelijkheid voor zorg en welzijn van kwetsbare burgers. Het streven is kwetsbare burgers zoveel mogelijk te laten meedoen in de maatschappij, ongeacht hun beperkingen. Participatie is een sleutelbegrip. Samenwerking en afstemming met de andere spelers in het veld, zijn daarin heel belangrijk.

Projecten
Actenz heeft veel ervaring met het (weer) laten participeren van mensen met psychiatrische problematiek. Onze expertise benutten we in projecten die tot doel hebben kwetsbare burgers te laten meedoen met reguliere maatschappelijke activiteiten. Het gaat dan met name om activiteiten op het gebied van welzijn, beweging en gezondheid. Ook biedt Actenz begeleiding bij het vinden van (vrijwilligers)werk en het bezoeken van eetgelegenheden, sportclubs, enzovoorts.

Samenwerking
Samenwerking met andere organisaties is bij de Wmo-projecten ons uitgangspunt. Actenz werkt samen met zorg & welzijnsorganisaties, de Vrijwilligersacademie en, in een van de stadsdelen in Amsterdam, ook met DWI.

Naar overzicht van actuele Wmo-projecten.

printen