Week van de eenzaamheid

OuderWijzer: voorbereid ouder worden

29 september 2016

Eind augustus verschenen er in het NRC drie artikelen rond eenzaamheid. Aanleiding is het gegeven dat eenzaamheid veel voorkomt, vooral onder ouderen. Aangezien het beleid van de overheid erop gericht is langer thuis te wonen, zou eenzaamheid kunnen toenemen. Het project OuderWijzer van Prezens en Actenz werkt al aan voorbereid ouder worden. De stadsdelen Amsterdam Zuid en Nieuw-West financieren het project.

Drie deskundigen spraken met elkaar  in opdracht van het NRC: hoogleraar ouderengeneeskunde Joris Slaets, hoogleraar sociologie Jenny Gierveld en ouderenarts Nienke Nieuwenhuizen. Hun conclusie is dat door de overheid gefinancierde programma's ter bestrijding van eenzaamheid onder ouderen niet werken.  Georganiseerd, professioneel contact kan eenzaamheid niet tegengaan. Ze  pleiten voor een andere aanpak. Ze zijn het er over eens dat iedereen in eerste instantie zelf verantwoordelijk is voor het voorkomen van eenzaamheid op latere leeftijd.  Het is zaak 'je konvooi goed in te richten": vrienden, familie, buren.  "Voorkom voor je eigen bestwil dat je niets betekent voor anderen"  en "Sta er bij stil dat een besluit dat je neemt als je 60 bent, van groot belang kan zijn als je 80 bent". 

OuderWijzer
En dat is nu precies wat het project OuderWijzer beoogt en waar Amsterdamse ouderen vanaf 60 jaar (in Zuid) al sinds 2014 mee bezig zijn.  Het project is ge├»nitieerd en wordt uitgevoerd door Prezens in samenwerking met  Actenz, beide onderdelen van GGZ inGeest. Het wordt gefinancierd door de stadsdelen Zuid en, sinds dit jaar, Nieuw-West. Bij de activiteiten wordt uitgegaan van het programma Gezond Actief Ouder Worden. Een preventief en gezondheidsbevorderend programma.

Actief voorbereiden
Het project OuderWijzer werkt aan de hand van thema's die zijn onder te brengen in drie levensgebieden: mentaal en emotioneel, lichamelijk en sociaal-maatschappelijk. Het biedt ouderen informatie en handvatten. Om zich actief voor te kunnen bereiden op het ouder worden. En op het beter om kunnen gaan met veranderingen die daar mogelijk bij komen kijken. Het gaat om het versterken van de veerkracht, de eigen regie en de zelf-en samen-redzaamheid. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de eigen levenservaring en levenswijsheid van de deelnemers.

Voorbeelden van thema's

 • Hoe kan ik zelfstandig blijven wonen als ik oud ben, nu ik ouder word
 • Hoe regel ik de zorg die ik nodig kan gaan hebben, of nodig heb
 • Hoe blijf ik zo fit mogelijk; zowel geestelijk als lichamelijk
 • Hoe behoud en ontwikkel ik mijn sociale netwerk
 • Omgaan met veranderingen en kwetsbaarheid; hoe versterk ik mijn veerkracht om de nieuwe uitdagingen goed tegemoet te treden
 • Zingeving
 • Mobiliteit en vervoer
 • Ontspanning
 • Participatie, tijdsbesteding
 • Vriendschap
 • Mantelzorg
 • Omgaan met verlies op meerdere gebieden
 • Levenseinde

Meer informatie
Wilt u meer informatie over dit project? Neem dan contact op met Prezens:

Eerste Jan Steenstraat 84-2
1072 NP Amsterdam
088 788 5055
preventie@prezens.nl

Kijk voor de week van eenzaamheid op de website.

bron: Origineel

printen