Donatie IBM voor Maatjesproject

15 mei 2014

IBM heeft aan het Maatjesproject van GGZ inGeest € 1050,- gedoneerd. Het bedrag wordt besteed aan een gezamenlijke middag vol activiteiten en ontspanning voor patiënten samen met hun maatjes (vrijwilligers) op 26 september 2014.

De middag staat in het teken van het 16-jarig bestaan van het Maatjesproject. De donatie is mede te danken aan  Marga van de Wel, medewerkster bij IBM én vrijwilliger bij het Maatjesproject.

Het Maatjesproject bemiddelt tussen vrijwilligers en mensen die met de psychiatrie in aanraking zijn (geweest). Een vrijwilliger wordt in contact gebracht met een patiënt en gaat samen activiteiten ondernemen. Op deze manier kunnen mensen hun netwerk versterken en op een volwaardige manier deelnemen aan het maatschappelijk verkeer.

Extra's alleen mogelijk door donaties
Na jaren gefinancierd te zijn vanuit de AWBZ en Zorg op Maat gelden, is het Maatjesproject inmiddels geheel afhankelijk van de WMO-subsidie van deelnemende gemeenten. Dit betekent ook dat het project onderhevig is aan bezuinigingen en er geen financiële ruimte is voor iets extra's.

De gift van IBM maakt het mogelijk, om voor de patiënten met hun maatje, een speciale feestmiddag te organiseren die geheel in het teken van het 16-jarig jubileum van het Maatjesproject zal staan.

Maatschappelijk betrokken
Wat ons betreft past het Maatjesproject helemaal in de huidige maatschappelijke en politieke ontwikkelingen: de burger inzetten en meer en meer betrekken bij kwetsbare burgers. De zogeheten participatiemaatschappij: niemand uitsluiten. Al jarenlang zijn de vrijwilligers van het Maatjesproject daar voorlopers in en heel vooruitstrevend mee bezig. Het is geweldig dat bedrijven als IBM zich maatschappelijk betrokken voelen en dit ook daadwerkelijk uitdragen.

Zie ook: https://www.ggzingeest.nl/werk-en-opleiding/vrijwilligerswerk/maatjesproject/

bron: Origineel

printen