GGZ inGeest en UWV samen aan het werk voor de cliënt

Samenwerking 4You, samen grenzen slechten

19 maart 2015

Onderzoek in opdracht van UWV en GGZ Nederland concludeert dat UWV en ggz-organisaties amper samenwerken. Dat dat lang niet overal geldt, bewijzen GGZ inGeest, UWV en de gemeentelijke dienst DWI Amsterdam die al 7 jaar samenwerken om onnodige schotten tussen de organisaties neer te halen. GGZ inGeest en UWV ontwikkelden de toolkit Samenwerking 4You waarin de cliënt centraal staat. Samenwerking 4You is landelijk beschikbaar.

‘Korte lijnen, kennis delen en elkaar beter leren begrijpen. De voordelen van de goede samenwerking van UWV, DWI en GGZ inGeest maak ik elke dag mee’, vertelt trajectbegeleider/ jobcoach Jorine Schoenmaker van GGZ inGeest-onderdeel Actenz. ‘Sinds 2008 overleggen GGZ inGeest, een verzekeringsarts en arbeidsdeskundige van UWV en een klantmanager van DWI regelmatig.’ Gezamenlijk doel is mensen met een ernstige psychische aandoening zo snel mogelijk op het spoor te zetten naar onderwijs of betaald werk.

‘En dat werkt’, zegt Schoenmaker. ‘Zo had ik laatst een cliënt die in een manische episode haar baan had opgezegd met als gevolg acute geldnood. Mensen die manisch-depressief zijn overzien als gevolg van hun ziekte in zo’n episode de gevolgen van hun daden niet. In ons gezamenlijk overleg heb ik haar mogelijkheden besproken met de arbeidsdeskundige. Toen bleek dat de cliënte zich met terugwerkende kracht ziek kon melden. Daarmee waren haar geldzorgen voorbij en kon zij zich weer op haar herstel concentreren met als doel zo snel mogelijk terug naar betaald werk te komen.’

Ook arbeidsdeskundige Mickey van Dalen van het UWV is enthousiast over de samenwerking. ‘Voor mensen met een psychisch probleem zijn de regels en de brieven van het UWV vaak moeilijk te volgen. Dan raken ze al snel het spoor bijster en belanden tussen wal en schip. Met de hulp van de trajectbegeleider van de ggz leggen we uit wat de bedoeling is en bekijken we de opties voor de cliënt.’

Verzekeringsarts Saskia Quanjer van UWV beaamt de grote voordelen van samenwerking. ‘Onze korte lijnen maken het mogelijk dat we met toestemming van de cliënt bespreken hoe we obstakels weg kunnen nemen. Cliënten hebben vaak veel stress wanneer ze worden uitgenodigd voor een gesprek met de verzekeringsarts. Met een voorgesprek tussen mij en de trajectbegeleider kan de cliënt zich goed voorbereiden. Dat neemt veel spanning weg en dan lukt het de cliënt vaak wel de juiste stappen te zetten.’

‘GGZ inGeest en UWV samen maakten de toolkit Samenwerking 4You. We gaan daarbij uit van de cliënt en hoe we die vanuit onze organisaties het beste kunnen ondersteunen. De toolkit omschrijft naast de intensieve vorm van samenwerking nog twee andere vormen die we kunnen inzetten. Welke vorm we kiezen is afhankelijk van de situatie en wensen van de cliënt, maatwerk dus. Maar altijd is toestemming patiënt nodig en staat bescherming van de privacy van de cliënt voorop’, besluit Schoenmaker.

bron: Origineel

printen