Specialismen

In de projecten van Actenz werken gemotiveerde therapeuten en begeleiders met diverse specialismen. Elk specialisme heeft tot doel u te ondersteunen of te motiveren uw persoonlijke doelen te bereiken en uw zelfredzaamheid te vergroten.

Activiteitenbegeleider
De activiteitenbegeleider begeleidt u bij verschillende activiteiten met als doel uw zelfredzaamheid, zelfstandigheid en zelfvertrouwen te vergroten. Daarnaast wordt uw creativiteit gestimuleerd en mogelijk vindt u een nieuwe vorm van vrijetijdsbesteding. De begeleiding vindt meestal plaats in een groep, op zowel GGZ-locaties als in de wijk.

Bewegingsagoog
De bewegingsagoog kan u ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen van een gezondere levensstijl, bij het vinden van een geschikte sport of om beter inzicht te krijgen in uw eigen grenzen en mogelijkheden op het gebied van bewegen. De bewegingsagoog werkt met verschillende vormen van sport, beweging en spel in groepen, op zowel GGZ-locaties als in de wijk.

Creatief therapeut
De creatief therapeut inventariseert uw wensen en begeleidt u bij verschillende creatieve activiteiten zowel individueel als in een groep.

Ergotherapeut
De ergotherapeut brengt uw wensen en mogelijkheden in kaart, analyseert wat kan en helpt u met het vergroten van uw zelfredzaamheid op gebied van vrije tijd, (vrijwilligers)werk, studie en huishouden, en het verder ontwikkelen van uw mogelijkheden.

Jobcoach/ trajectbegeleider
De jobcoach/ trajectbegeleider begeleidt u tijdens het proces van het vinden van geschikt (vrijwilligers)werk of scholing en helpt u dit zelf te bereiken, en te behouden. De jobcoach is goed op de hoogte van uw wensen, omstandigheden, mogelijkheden en beperkingen. Wanneer nodig ondersteunt de jobcoach u en uw (toekomstige) werkgever om zo goed mogelijk op de werkplek te functioneren.

Oefentherapeut Mensendieck
De oefentherapeut Mensendieck begeleidt en behandelt u op het gebied van bewegen en een goede houding, bij opbouw van conditie of ondersteuning bij het oppakken van sport of een bewegingsactiviteit. In samenspraak met u wordt een individueel oefenprogramma opgesteld, gebaseerd op uw wensen en mogelijkheden.

Vrijwilligers
Daarnaast werkt Actenz in de wijkgerichte activiteiten samen met inzet van vrijwilligers al dan niet met ervaringsdeskundigheid.

printen