Uitgangspunten

Actenz ondersteunt u naar en bij sociale en maatschappelijke participatie. U krijgt ondersteuning bij het nemen van de regie zodat u zelf kunt beslissen wat zinvol voor u is. En u deel kunt nemen aan het dagelijks en maatschappelijk leven. Actenz denkt met u mee om meedoen mogelijk te maken.

Herstelondersteuning
Herstel in de brede zin van het woord is belangrijk binnen de GGZ. Het gaat om klinisch herstel en aandacht voor persoonlijk, maatschappelijk en functioneel herstel. Het gaat hierbij niet alleen om professionele zorg maar ook om eigen kracht en zelfmanagement. GGZ inGeest heeft een academische werkplaats rehablitatie en herstel.

Om beter in staat te zijn weer zelf de regie te nemen over uw leven, richt Actenz zich op het vergroten van uw kennis en vaardigheden. Wij ondersteunen u actief bij uw participatie in de maatschappij en begeleiden u bij werk, studie, activiteiten en sport/ bewegen.

De kern van herstelgericht werken is dat u gesteund wordt om uw eigen kracht te (her)vinden en gebruiken. Herstelondersteuning omvat:

  • het inventariseren en vergroten van kennis en vaardigheden;
  • informeren, motiveren en actief begeleiden;
  • adviseren en begeleiden bij het realiseren van een gezonde leefstijl;
  • het (mede)initiĆ«ren van (sport)activiteiten in de wijk of gemeente;
  • stimuleren onderwijs te volgen;
  • begeleiden en ondersteunen bij (het vinden van) betaald- of vrijwilligerswerk.

Aandacht voor een gezonde leefstijl
Bij de ondersteuning en begeleiding besteedt Actenz - indien nodig - veel aandacht aan het verbeteren van uw leefstijl en daarmee gezondheid: leefstijlcoaching. Kijk voor meer informatie hierover op de website www.ggzingeest.nl/leefstijl .

Samenwerken
Actenz werkt intensief samen met maatschappelijke partners als UWV, maatschappelijke dienstverlening, welzijnsorganisaties, scholen, WPI (werk participatie en inkomen van gemeenten) of sociale dienst, en andere gemeentelijke diensten op het gebied van wonen, zorg, samenleven, werk en inkomen. Kijk voor meer informatie op de pagina Samenwerken.

Kleinschalig en in de wijk
We werken kleinschalig en bieden onze begeleiding zo dicht mogelijk binnen uw leefomgeving: binnen de wijk en buiten de muren van GGZ-locaties. Onze activiteiten vinden dan ook plaats in buurthuizen, welzijns- of sportcentra. Zo maken wij de drempel om mee te doen zo laag mogelijk, ook naar bestaande activiteiten in de wijk. Deze wijkgerichte aanpak bevordert bovendien ontmoetingen met buurtbewoners en het opbouwen van een sociaal netwerk.

printen