Actenz stimuleert en ondersteunt mensen met psychische problematiek bij het vergroten van hun maatschappelijke participatie. De vraag van u en van uw patiënt bepaalt onze inzet. We zoeken samen met uw patiënt uit welke mogelijkheden er in de wijk zijn. maken een realistisch stappenplan en begeleiden uw patiënt bij het realiseren ervan.

Is uw patiënt in behandeling bij GGZ inGeest dan is aandacht voor participatie, werken, leren, sport en bewegen, dagactiviteiten en sociale contacten, onderdeel van de behandeling bij GGZ inGeest. U kunt met uw vragen terecht bij de medewerkers van de betreffende afdeling.

Krijgt uw patiënt zorg via de basis GGZ (bijvoorbeeld Prezens) of van uw praktijk ondersteuner huisartsen) of is de behandeling bij GGZ inGeest afgerond, dan kunt u bij het informatiepunt van Actenz terecht. Daar kunt u informatie krijgen over de mogelijkheden en over het regelen van financiering indien nodig.  

Contact
Heeft u vragen? Neem dan contact op met Actenz:
T  (020) 788 56 56
info@actenz.nl