Samenwerken

Het motto 'Meedenken meedoen' is ook van toepassing op onze samenwerkingspartners. Met gemeenten, scholen, sportverenigingen, uitkeringsinstanties en maatschappelijke- en welzijnsorganisaties werkt Actenz samen om de mogelijkheden van kwetsbare burgers als gevolg van psychische problemen te vergroten.

Meedenken meedoen
Actenz brengt mensen in beweging en ondersteunt samenwerkingspartners die hetzelfde doel voor ogen hebben. Wij kunnen maatschappelijke partners helpen, begeleiden en met hen meedenken over het  vergroten van de mogelijkheden van kwetsbare mensen zodat zij (meer) kunnen participeren, door:

  • advies en consultatie;
  • begeleiding (ook op afstand);
  • training van docenten/ klantconsulenten;
  • ontwikkeling van projecten

Samen met u
Samen met u als samenwerkingspartner bepalen we de inhoud en opzet van het begeleidingsaanbod. Onze dienstverlening is gericht op het beste resultaat uitgaande van onze competenties en binnen de gestelde randvoorwaarden. We gaan hierbij uit van de mogelijkheden en respecteren de belemmeringen van de patiënt.

Wmo
Door samen te werken met partners in de wijk kan Actenz een zo groot mogelijke keuze bieden van activiteiten in de wijk. Met onze wijkgerichte aanpak sluiten we naadloos aan bij het gemeentelijk beleid (Wmo) waarbij het uitgangspunt is dat iedereen zo zelfstandig mogelijk moet kunnen participeren, óók als er sprake is van een psychische beperking.

Participatiewet

In samenwerking met gemeenten kunnen we patiënten ondersteunen naar werk, scholing en zinvolle dagbesteding.

Wat kan Actenz u bieden?
Hebt u vragen of wilt u meer weten over een mogelijke samenwerking? Neem dan contact met ons op:
T  (020) 788 5656.
info@actenz.nl

printen