Verwijzers

Werkwijze

Aanmelding
U kunt uw cliënt aanmelden door een e-mail te sturen. Bij uw aanmelding geeft u aan waarom u uw cliënt verwijst en welke doelen u voor ogen heeft. De aanmeldfunctionaris stuurt uw aanmelding door naar de betreffende trajectbegeleider, groepsbegeleider of cursusleider van Actenz. Deze neemt binnen een week contact op met uw cliënt voor een kennismakingsgesprek.

Kennismaking
In het gesprek brengt Actenz de wens en behoefte van uw cliënt in kaart, zie ook Advies op maat. Wij gaan na of deze overeenkomt met het doel van uw verwijzing. Samen met u als verwijzer bepalen we vervolgens de inhoud en opzet van onze begeleiding. Verder maken we in overleg met uw cliënt een plan met realistische stappen en begeleiden en ondersteunen wij uw cliënt bij het bereiken van de gestelde doelen.

Evaluatie
Van het kennismakingsgesprek ontvangt u als verwijzer een verslag. Wat betreft de voortgang zal Actenz in het EPD rapporteren. Na afronding van onze begeleiding ontvangt u een verslag. Ook vindt met u een evaluatie plaats op basis van de vooraf gestelde doelen.

Contact
Heeft u vragen? Neem dan contact op met Actenz:
T  (020) 788 56 56
info@actenz.nl

printen